Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği - Sincan, Etimesgut, Elvankent, Eryaman - Ağız ve Diş Sağlığı Özel Diş Kliniği


-???-

Kron Diş Kaplama nedir? Diş protezi nasıl yapılır? Sabit köprü hareketli protezlerin yapımı Porselen zirkon zirkonyum diş kaplaması Porselen Diş kaplamaları

Ulaşım - İletişim > 08. Protez (Takma_Diş)

Kron Nedir ? - Kaplama Nedir? - Kron Kaplama Nasıl Yapılır ?

"KRON" ne demektir? - Kron dişin neresidir?

Kron terimi, genellikle kaplama ile birlikte kullanılarak, "kron kaplama" ibaresi ile özdeşleştiğinden, kron'un bir kaplama çeşidi olduğu sanılır. Oysa ki kron (orjinali = crown, ya da yanlış kullanım şekillerinden biri ile kuron / koron / kıron) bir diş kaplama malzemesi degildir.

Kron, "bir dişin ağız içerisinde görülen kısmıdır".


Soldaki diş kesitinde "diş minesi + dentin" olarak görüntülenen ve birlikte "bir dişin taç kısmı" olarak adlandırılan yapının genel ismi "kron"dur.

Diş hekimliğinde önem arz eden ağız içi yapıların özellikleri ve anatomisi üzerine düzenlenen rehberimizin başlangıç bölümünde, resimleri ve detayları ile çok daha geniş şekilde açıklanan : kron ve diğer diş bölümleri isimleri, tüm diş çeşitlerinin özel isimleri ve ağız içi konumları, dişlerin numaraları, 20 yaş dişleri, süt dişleri, diş damar ve sinirleri, çene ve dil fonksiyonlarının diş hekimliği ile alakası ve ağzımızın başlangıcını oluşturduğu sindirim sistemine genel bakış başlıkları bulunabilir. Tüm bu konuları bir arada incelemek için buraya tıklayınız*.

" Kron Dişin TAÇ kısmıdır."

Artık bir kaplama çeşidini değil de, dişlerin ağız içerisinde görünen kısımlarını tanımlamak için kullanıldığını bildiğimiz "kron" teriminin, diş protezleri üretiminde olmazsa olmaz yapma diş bileşenlerini oluşturan; "kron kaplamalar" beyanı içerisindeki yerini daha rahat tanımlayabiliriz.

"KRON KAPLAMA" ne demektir?

Özetle : Kron kaplama; herhangibir sebep nedeni ile hasarlanarak dişi koruyucu özelliğini kaybetmiş dişin taç (kron) kısmındaki "mine" zırhının defansif işlevini, tekrar sağlamak amacı ile, diş hekimliği bilimi protez diş üretilmesi tekniklerinden yararlanılarak şekillendirilmiş, yapılarında porselen/seramik, zirkon gibi ağız içerisindeki yüksek basınçlarda bile aşınmaya ve kırılmaya dayanıklı olduklarından yüzey koruyucu özellikleri nedeni ile ön plana çıkan bileşenlerle birlikte, tercihen destek materyali olarak kullanılabilen çeşitli metaller barındıran, suni diş yüzeyi imitasyonudur.

Aeratör - Basınçlı hava ile frezi döndürerek dişi kesen alet.

Kron Kaplama Nasıl Yapılır?

Dişin doğuştan var olan doğal Kron tabakasının, herhangi bir sebeple aşınarak artık koruyucu işlevini kaybetmesi nedeniyle, diş hekimi tarafından ağız içerisindeki ortama uygun olarak yeniden planlanan yapay kron alternatifinin, alınan kalıplar uyarınca diş teknisyenleri aracılığı ile suni olarak üretilmesi, yapma diş oluşturulurken takip edilen temel üretim algoritmasıdır.

Yapay kron diş kaba alt-yapısının üretilmesini takiben, yeniden diş hekimi tarafından ağız içerisine oturtularak ince uyum süreçlerinden geçirilmek üzere işlenip, çiğneme-konuşma-estetik fonksiyonları hususlarındaki beklentileri yerine getirebilecek hale getirildikten sonra eski diş kökü üzerine sabitlenmesi ve yapıştırılması işlemlerinin bütünü kronla kaplamak olarak adlandırılır.

Yeni yapay kron'un diş üzerindeki yerine oturtulması için, eski doğal kron'un diş üzerinden çıkartılması gerekir. Bu işlem de, diş hekimi tarafından "pnömotik" (hava basıncını kullanarak çalışan) "aeratör" (diş hekiminin hastaya müdahale ettiği "ünit" denen muayene koltuğunun bir bileşeni) üzerine takılan "frez" (elmas veya çelik uçlu kesici-yontucu aparat) kullanılarak dişin üzerindeki kron'u oluşturan mine tabakası ve dentin katmanının uygun bir miktarının kesilerek çıkartılıp, üzerine yapıştırılacak yapay üretim mamülü yeni kron'un kolayca bütünleşebileceği bir şekile getirilmesi yöntemiyle uygulanır. Bu işlem sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için, diş ve çevre dokuların lokal anestezi ile uyuşturularak tamamen hissizleştirilmesi sağlanır. Bu sebeple kaplama diş yapılırken, "tekniğine uygun" bir anestezi ile başlanan diş kesme işleminde hastanın ağız içerisinde ve dişlerinde ağrı hissetmesi imkansızdır.

Soldaki en üst 2 şekilde kron kaplama yapmak için uygulanan diş kesme işleminde kullanılan aeratör ve frez çeşitlerinin örnek resimleri verilmiştir.

Diş hekimliğinde aeratör'e bağlanarak kullanılan Frez Çeşitleri.
Frezlerin ucu elmas ya da çelik'tir. Hızla dönerek dişi keserler.

Dişlerin kesilerek yeniden şekillendirilmesi adımları :

Sol yandaki birbirini takip eden kesim aşamalarındaki diş resimlerinde; kron kaplama yapmak amacı ile bir dişin doğal kron tabakasının elmas uçlu frez ile kesilerek traşlanması süreci, adım adım tüm aşamaları ile örneklendirilmiştir. Alt-en sağ resimde, doğal kron tabakasının kesilme işlemi tamamen bitmiş ve üzerine, diş hekimi tarafından alınacak ölçüler uyarınca bire-bir bütünleşecek şekilde üretilecek yapay kron'un yerleştirilmesine hazır hale getirilmiş dişin son hali görülmektedir.

Tamamen traşlanarak kesilmiş, üzerine seramik/porselen/zirkon/metal yapılı uygun yeni bir yapay kron kaplamadan oluşan "protez şapka" oturtulmaya uygun hale getirilmiş dişte, sıradaki uygulama, bu hazırlanmış altyapıya en uygun üst-yapı üretebilmek için kesilmiş dişin ölçüsünün alınması işlemidir.

Kesilen Dişlerin Ölçüsünün Alınması :

Ölçü alma işleminde, Aljinat (Alginate) veya Silikon maddeleri kullanılır. Ufak bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak toz şeklinden sakız kıvamına gelene kadar karıştırılan "aljinat", veya aktive edilmiş "silikon", ağız içi diş yapısına uygun üretilmiş bir "kaşık" içerisine konularak ölçüsü alınacak dişlerin üzerine uygulanır. Çabucak katılaşma özelliği sayesinde birkaç dakikada tamamen donan ölçü maddesi içerisinde, dişlerin tam bir kalıbı çıkartılmış olunur.

Aljinat, diş hekimliğinde kullanılması dışında, çeşitli gıdalarda katkı maddesi olarak da kullanılan, bir takım ilaçların içerisinde dolgu maddesi görevi gören, ve dahası özel durumlarda yapılarda izolasyon malzemesi olarak da kullanılabilen, tamamen organik kökenli doğal ve vücuda hiçbir zararı olmayan bir maddedir.

Sağdaki ve hemen alttaki sıralı resimlerde, toz halindeki aljinatın hazırlanma aşaması adım adım gösterilmiştir. Ağız içi şekline göre özel olarak üretilmiş "kaşık" (sağ en üst resim) içerisine konan aljinat ya da tamamen aynı işlevi gören farklı bir madde olan silikon ile doldurulur ("aljinat veya silikonla doldurulmuş kaşık resmi" hemen sağ altta görülebilir), bu şekilde hastanın ağzı içerisindeki dişlerin üzerine hafifçe bastırılarak uygulanır (Alt sıradaki ilk resim). Ağız içerisinde üzerlerine yapay kron kaplama yapılmak üzere kesilen dişlerin, başlangıçta yumuşak formda olan bu aljinat/silikon üzerinde oluşturduğu girintiler, işlem sırasında katılaşmaya başlayarak birkaç dakika içerisinde donan bu maddeler üzerinde sert yapılı bir kalıp oluşturur (alt sıradaki son üç resim). Diş hekimince oluşturulan bu kalıp, diş teknisyenine gönderilir.

Ağız içi ölçüsü almak için kullanılan özel kaşık örnekleri

Kaşık içine doldurulacak aljinat hazırlanması

Hazırlanan aljinatın veya silikonun, kaşık içerisine konulması

Diş Hekimi tarafından, Hasta ağzında kaşık+aljinat ile ölçü alınması ve alınan ölçünün diş teknisyenine gönderilmeye hazır bitmiş görünüşü.

Diş Teknisyeni ne yapar?

Sıradaki adım, diş teknisyenlerine gönderilen bu kalıpların işlenerek, mevcut kesilmiş diş şekli ile %100 uyumlu yeni kron kaplama diş imitasyonlarının oluşturulmasıdır. Bunun için diş teknisyeni, sağdaki resimlerde gösterilen sıra ile, kaşık içerisinde muhafaza edilmiş donmuş aljinat veya silikon ağız içi kalıbını, tıpkı heykeli oluşturulmak üzere bir kişinin yüzünün alınmış maske imajının içini doldurur gibi, alçı malzemesi ile doldurur. En alt sağ resimde açıkça görülebileceği şekili ile, ağız içi diş yapısının birebir aynısı "diş alçı modeli" oluşturulur.

Oluşturulan bu model üzerinde, yapılması planlanan kron kaplamanın cinsine göre,
metal altyapı dökümü veya zirkon altyapı dökümü ya da porselen altyapı dökümü oluşturulur. Bu altyapının hangisi olacağı, hasta için belirlenen kron kaplamanın çeşidine göre belirlenir.

Son aşama : Kron kaplama-Protez diş'in, Diş Hekimince yerine yapıştırılması.

İstenen şekilde ve ağız içerisine uyacak formda üretilmesi diş teknisyeni tarafından tamamlanan kron kaplama diş protezi, tekrar diş hekimine gönderilir. Hastasının dişlerinin kesimi ve ölçüsünün alınmasını gerçekleştiren diş hekimi, alınan ölçü uyarınca diş teknisyenine yaptırdığı takma dişlerin / diş protezinin, canlı bir ortam olan ağız içine tam uyumlandırılmasından sorumludur. Aldığı tıbbi eğitim rehberliğinde, teknisyen elinden çıkan "işlenmemiş" yani "ince ayarları yapılmamış" kron kaplama, diş hekimi tarafından ağız içerisine uyumlandırma süreçlerine tabii tutulur. Protezin işlevsellik derecesini yani başarısını belirlemesi dışında, kullanım ömrünü, konuşma ve diğer ağız içi fonksiyonları ile ilişkilerini birebir etkileyen bu ince ayar aşaması, bu noktaya kadar anlatılan tüm adımlardan en önemlisidir.

Diş Hekimi tarafından, ölçüsü alınan ağız içine uyum işlemi için ince işçiliği gerçekleştirilen kron kaplama, artık yerine yapıştırılmaya hazırdır.

İnce ayarı da yapılarak son şekli verilen diş protezi, artık yerine yapıştırılmaya hazırdır. Kron kaplamanın çeşidine göre değişen şekillerde ve bu değişen şekillerin gerektirdiği farklı malzeme türleri ile yapıştırma işlemi gerçekleştirilen diş protezi, kullanılan malzemenin kalitesi, yapılan işçiliğin ustalığı ve hastanın ağız hijyenine olan düşkünlüğü gibi faktörlerden etkilerek ömrünün belirleneceği bir sürece kullanılmaya başlanır.

PROTEZ DİŞ - ANA SAYFASI
(GERİ)

"REHBER" Ana sayfası

___1___
Ağız & Diş
Temel Yapısı

___2___
Acil & Sık Sorulanlar

___3___
Radyo-
diagnostik

___4___
Periodontoloji (Diş Eti Hst.)

___5___
Tedavi (Dolgu)

___6___
Endodonti (Kanal)

___7___
Ortodonti
(Diş Teli)

___8___
Protez (Takma Diş)

___9___
İmplant (Vida'lı diş)

___10___
Cerrahi (20'lik diş...)

___11___
Pedodonti
(Çocuk Diş.)

___12___
Estetik Diş
Hekimliği

Ana Sayfa

Kliniğimizin Resimleri

Anlaşmalı Kurumlarımız

Tedavi Fiyat bilgisi

Ulaşım

Aysun İĞNELİ

| -???-


-???- | -???-