Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği - Sincan, Etimesgut, Elvankent, Eryaman - Ağız ve Diş Sağlığı Özel Diş Kliniği


-???-

Özel Diş Tedavileri Sigorta Anlaşmalı Kurumlarımız : Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği - Sincan, Etimesgut, Elvankent, Eryaman - Ağız ve Diş Sağlığı Özel Diş Kliniği

Tedaviler Rehberi

Diş Hekimliği Tedavilerinde
ANLAŞMALI KURUMLARIMIZ


Kliniğimizde uygulamaları mevcut Diş Tedavilerinin; ücretlerinin karşılanması ile ilgili
karşılıklı mutabakat içerisinde bulunduğumuz kurum isimlerinin, web sitemizden sizleri
bilgilendirmek amacı ile sunulması, aşağıda detaylıca isimlendirilen yasalar çerçevesinde,
yetkili makamlarca "reklam" olarak nitelendirildiğinden,

kliniğimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta kuruluşları ve diş hekimliği tedavilerinde
her çeşit sigorta ve güvenceler ile ilgili bilgi ihtiyacı bulunan hastalarımızın;

bizzat klinimize gelerek yüz yüze, ya da telefonumuz aracılığı ile bize ulaşarak
bilgi edinmesini önermekten başka bir seçenek elimizde bulunmamaktadır.

Saygılarımızla.


Not : Sosyal Güvenlik Kurumları (SGK) ile ilgili :
(SSK, Bağkur, Yeşil kart, Emekli Sandığı, kurumlarının anlaşma durumu)


Diş Hekimliği konusunda; devletimizin özel sektör ile anlaşmaya yönelik yürürlükte bir düzenlemesi ve bu yönde bir politikası bulunmadığından; diğer tüm özel sektör diş hekimlerinde olduğu gibi; bizim de Emekli Sandığı, SSK, Yeşil Kart, Bağkur ve diğer devlete bağlı sosyal güvenlik kurumları (SGK) muadillerine yönelik bir
anlaşma yapmamız ne yazık ki mümkün olamamaktadır. Bu yüzden, hiçbir özel sektör diş hekimi, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı diş hastalarına bakan anlaşmalı bir diş kliniği işletememekte, devlet ile anlaşmalı SGK hastalarına bakılan özel diş muayenehanesi, diş kliniği veya başka bir özel diş hastanesi şu an itibari ile ülkemizde bulunmamaktadır.

Bu konudaki
yasal düzenlemeler değiştiği taktirde, şu an devletin Ağız ve Diş Tedavi Merkezleri görevini gören diş hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezleri aracılığı ile yürütülen, devlet sigortalı diş hastalarının tedavi hizmetlerine yönelik, bizlerin de anlaşma yapma hakkı doğacak ve en kısa sürede tarafımızdan gerekli girişimler yapılarak, bu hastalarımızın da kendi sigortaları çerçevesinde hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için gerekli protokoller işlevsel kılınacaktır.

Bu gün itibari ile kliniğimizden SGK aracılığı ile faydalanmak isteyen devlet sigortalı hastalarımız, ancak tedavilerinin devlet merkezlerinde yapılamaması ve benzeri yasal durumlar dahilinde, devlet kurumundaki diş doktorlarından özel sektör için "sevk" alınabilir ise, kliniğimizde kendilerine uygulanan diş hastalıkları tedavisinin tarafımıza yaptıkları ücret ödemesi miktarı uyarınca, oranı devlet tarafından belirlenen kurallar dahilindeki belirli bir yüzdesi kendi sigortalarınca taraflarına geri ödenmek üzere düzenlenmiş var olan devlet protokolü uygulaması üzerinden hizmetlerimizden yararlanabilirler. Devletin yetkili birimlerinden özel sektör diş hekimliğine "sevk" alınmadığı sürece, ne yazık ki devlet sigortalı hastalarımızın tedavi bedellerinin karşılanması konusunda bizim elimizde olan hiçbir çözüm yolu bulunmamaktadır.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

"1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun",
"Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi",
"Ağız ve Diş sağlığı Hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik",
"Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik",
"Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik",
"4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"


ve
tüm bu muhtelif Kanun-Nizamname-Yönetmelik'lere ek olarak;

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) tarafından yukarıda sayılan yasalar çerçevesinde, özet mahiyette, doğal olarak mevcut yasalarla belirtilen hiçbir kuralı berteraf etme yetisine sahip olmayıp, sadece genel bir rehber olması amacı ile derlenen "Diş hekimlerinin her türlü iletişim ortamında yayın yapmalarına ilişkin kılavuz" içerisinde; Tababet'in "diş hekimliği" Şuabatı dahilinde San'at İcra ederek hizmet sunan biz "Ankara diş hekimleri"nin bu kurallar silsilesine uygunluğu ADO (Ankara Dişhekimleri Odası) tarafından denetlenmek üzere yetkili kılındığı "Etik Kurallar" başlığı altındaki maddeler

uyarınca;

bir diş hekiminin kendi web sitesinde, kliniğinin anlaşmalı olduğu kurumları duyurması, "reklam", "haksız rekabet" vb... nitelendirmelerle, yasalar dahilindeki suçlamalara muhattabiyetimiz ve akabinde ağır cezalara maruziyetimizi doğurabileceğinden, bu konudaki beklentinizi karşılayamadığımız için özür dileriz.

Bu detaylı açıklamanın amacı; bu websitesinde bulunan içerik ile ilgili,
bizim şahsımız veya diğer tüm diş hekimliği konuları hakkında "bilgi" arayışı içerisinde olan halkımızın
bizim sitemizin bu ihtiyacı karşılamak mevzuundaki yeterliliğini sorguladığında;
bizim cevap olarak verebileceğimiz yegane mantıklı açıklama olan, yasal sorumluluklarımızın
sitemizin muhteviyatının belirlenmesine yönelik kanun-hükümlerinden oluşan kısımlarına
kolayca ulaşmalarını sağlamaktır.


Ulaşım

Kartvizitimiz

Klinik Resimleri

Tedavileri "REHBER"i

"Aysun İĞNELİ"

Anlaşmalı Kurumlar

~ ANA SAYFA ~

Tedavi Fiyatları

| -???-


-???- | -???-