Sincan Diş Hekimi | Sincan Diş Kliniği Resimleri - Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği Sincan

İçeriğe git
KLİNİĞİMİZİN RESİMLERİ

Sincan Diş Kliniğimiz ile ilgili resimlerin buradan sizlere sunulması, aşağıda detaylıca isimlendirilen yasalar çerçevesinde, yetkili makamlarca "reklam" olarak nitelendirildiğinden;

diş kliniğimizi merak eden hastalarımızın;
bizzat görüşmesini önermekten başka
mantıklı bir seçenek elimizde bulunmamaktadır.

Saygılarımızla.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

"1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun",
"Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi",
"Ağız ve Diş sağlığı Hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik",
"Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik",
"Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik",
"4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"

ve
tüm bu muhtelif Kanun-Nizamname-Yönetmelik'lere ek olarak;

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) tarafından yukarıda sayılan yasalar çerçevesinde, özet mahiyette, doğal olarak mevcut yasalarla belirtilen hiçbir kuralı berteraf etme yetisine sahip olmayıp, sadece genel bir rehber olması amacı ile derlenen "Diş hekimlerinin her türlü iletişim ortamında yayın yapmalarına ilişkin kılavuz" içerisinde; Tababet'in "diş hekimliği" Şuabatı dahilinde San'at İcra ederek hizmet sunan biz "Ankara Sincan Diş Hekimleri"nin bu kurallar silsilesine uygunluğu ADO (Ankara Dişhekimleri Odası) tarafından denetlenmek üzere yetkili kılındığı "Etik Kurallar" başlığı altında toplanan maddeler (bu sayfa ile ilgili spesifik olarak: Kural 14 - web sitesinde yer verilebilecek bilgilerin mahiyetini bölümü)

uyarınca;

bir diş hekiminin kendi web sitesinde, şahsı ile ilgili verebileceği bilgiler, bu yazının ilk paragrafında sizlere sunulan 41 kelimelik cümle muhteviyatındadır. Bu cümle dışında yazılabilecek her bilgi, "reklam", "haksız rekabet" vb... nitelendirmelerle, yasalar dahilindeki suçlamalara muhattabiyetimiz ve akabinde ağır cezalara maruziyetimizi doğurabileceğinden,özgeçmiş sayfamızda, bizim hakkımızda merak etmeniz muhtemel bilgilerden başka hiçbirini veremediğimiz için, özür dileriz.

Bu detaylı açıklamanın amacı; bu websitesinde bulunan içerik ile ilgili,
bizim şahsımız veya diğer tüm Diş Hekimliği Konuları hakkında "Bilgi" arayışı içerisinde olan halkımızın
bizim Sincan Diş Hekimi sıfatı ile bu ihtiyacı karşılamak mevzuundaki yeterliliğini sorguladığında;
bizim cevap olarak verebileceğimiz yegane mantıklı açıklama olan, yasal sorumluluklarımızın
sitemizin muhteviyatının belirlenmesine yönelik kanun-hükümlerinden oluşan kısımlarına
kolayca ulaşmalarını sağlamaktır.

"SİNCAN DİŞ DOKTORU Sitesindeki bilgiler destek amaçlıdır. Diş Hekimi'nin hastasını diş hekimliği hastalıklarını teşhis için muayenesinin ve diş tedavileri uygulamalarının yerine geçmez ! "
İçeriğe dön